Færre menn fullfører sykepleierutdanninga

Publisert 18.10.2013 av Lena Erikke Hatland.

Fire av ti menn som startet på sykepleierutdanninga i 2007 fullførte ikke i løpet av fem år. – De vet ikke hva de går til, sier sykepleierstudent.

Ny undersøkelse
SSB har utført en undersøkelse angående sykepleierutdanning i Norge.

I 2007 startet i alt 4074 studenter på sykepleierstudiet for første gang. Av disse var det bare 459 menn. Den nye undersøkelsen fra SSB viser at fire av ti av disse ikke fullførte i løpet av fem år.

Sykepleierstudent
Sykepleierstudent
Isak Kjerpseth er sikker i sitt studievalg.

Isak Kjerpeseth (30) startet på sykepleierutdanninga i høst, og for han var sykepleie et enkelt valg.

– Jeg vil jobbe med noe som er meningsfylt, og som gir meg noe hver dag, sier studenten.

Kvinnedominerende yrke

Han har noen tanker om hvorfor så mange menn ikke fullfører utdanninga.

– Det kan ha noe med at de ikke vet hva de går til. Utdanninga er jo kvinnedominerende, og det er kanskje mange som får en "aha-opplevelse", sier han.

Patrick Liljar (28) er også førsteårsstudent på sykepleierutdanninga.

– Jeg ser det som positivt at menn studerer sykepleie. Det er generelt veldig mange jobber du kan velge etter endt sykepleierutdanning, men kanskje særlig som mann. Det er nok litt lettere å bli prioritert, sier Liljar.

Han synes det er synd at ikke flere menn fullfører.

Sykepleierstudent
Sykepleierstudent
Patrick Liljar studerer sykepleie ved UiN.

– Det er kanskje noen som føler seg utilpass i et så kvinnedominert yrke. Jeg jobbet som eneste mannlige ansatt i barnehage ett år, og det var utfordrende, synes jeg. Det blir fort litt "kræsj", sier 28-åringen.

Vil fullføre

Selv har han ingen planer om å avbryte utdanningsløpet.

– Jeg tenker selvfølgelig å fullføre, sier studenten, noe annet er ikke et alternativ.

Annie Karlsen er universitetslektor ved Universitetet i Nordland, og hun er ikke sjokkert over tallene undersøkelsen viser.

– Sykepleie er et kvinnedominert yrke, så resultatet av undersøkelsen er på ingen måte overraskende. Jeg forstår godt at det kan være utfordrende for menn å finne sin plass innenfor en tradisjon som er så kvinnedominert. Kanskje nettopp derfor trenger vi flere mannlige sykepleiere, sier hun.

Ved UiN har tallet på mannlige sykepleierstudenter holdt seg stabilt i mange år.

– I kull på 100-110 studenter er det som regel 10-15 menn. Slik har det vært over lang tid. På høstens kull er det imidlertid 23 menn, forteller universitetslektoren.

Praksis i kommune

Praksisen på sykepleierutdanninga starter i kommunene.

Ikke overrasket
Ikke overrasket
Annie Karlsen er universitetslektor ved Universitetet i Nordland

– Mange menn ønsker en karriere innenfor akuttsykepleie. Jobber de i kommunehelsetjenesten ender de ofte opp som ledere. Undersøkelser viser at de fleste sykepleiestudenter, uavhengig av kjønn, ønsker å jobbe i sykehus eller forebygging, for eksempel som helsesøster, sier hun.

Universitetslektoren er klar på hvorfor de gjør det slik.

– Eldreomsorg er ikke førsteprioritet for den store majoritet av nyutdannede sykepleiere. Det er imidlertid i kommunehelsetjenesten de store utfordringer ligger i tiden fremover, så som utdanningsinstitusjon har vi stort fokus på den delen av tjenesten, avslutter hun.

Les statistikken her.