Studentforening for ølentusiaster

Publisert 24.10.2013 av Kristine Marie Nordal. Endret 24.10.2013.

Nå kan alle øl-interesserte studenter ved UiN lære å brygge selv.

Initiativtaker
April Snøfrid Kleppe håper flere studenter blir medlem i Universitetets nyeste studentforening.

I vår fikk Studentorganisasjonen i Bodø en ny studentforening. Bodø Akadamiske Ølbryggerlaug har som formål å fremme utbredelsen av hjemmebrygging og formidle kunnskap om øl og en sunn drikkekultur til studenter.

Oppstart og utfordinger

Avtroppende styreleder for lauget, April Snøfrid Kleppe sier at det var en tilfeldighet at ølbryggerlauget ble startet.

-Det var en kompis av meg som fikk meg interessert i ølbrygging, men vi hadde åpenbare begrensninger av kapasitet på et hybelkjøkken. I en helt annen sammenheng nevnte daværende nestlederen i SOB hvordan man ville oppmuntre flere studentlag. Jeg tenkte at det måtte være noe klassisk som sjakk-klubb, og hvorfor lage en slik klubb under SOB hvis man liker å spille sjakk med kompisene? Men selve ordet ”ølbryggerlaug” ble ytret som et eksempel på aktivitet som kunne støttes. Jeg ble helt solgt på ideen, som jeg delte med min kompis. Vi fikk senere høre om noen andre som gikk med samme tanken. Vi fem slo oss sammen for å starte en ølbryggerklubb under Studentorganisasjonen i Bodø, slik at vi kunne få hjelp og støtte derfra.

I laugets lokaler i kjelleren på universitetet er det første brygget tappet på resirkulerte flasker og står nå og godgjør seg. Her er alt av utstyr studentene trenger for å brygge sitt eget øl, men fortsatt er det mye som trenger å komme på plass.

- Det som begrenser antallet medlemmer vi kan ha nå er det med lokaler. Vi har ikke vann her vi er nå, det må vi hente en annen plass i bygget, så det er noe vi håper drift og SOB kan hjelpe oss med. Og så trenger vi mer plass hvis vi skal ha mer utstyr. Jo mer utstyr vi har jo lettere er det å ha flere brukere på en gang. Laugets framtid når det gjelder å vokse er veldig avhengig av hjelp fra folk på huset når det gjelder vann og romkapasitet. I og med at vi er helt i oppstartfasen er det fortsatt ikke optimale forhold, sier Kleppe.

Ingen gentlemen`s club

Bodø Akademiske Ølbryggerlaug er en undergruppe av Studentorganisasjonen i Bodø. Det vil si at lauget er åpent for samtlige studenter som ønsker å lære mer om ølbryggerkunsten. Per i dag teller lauget 15 medlemmer, hvor flere har erfaring med ølbrygging som de mer en gjerne lærer videre til andre.

- Vi er veldig interessert i nye medlemmer med erfaring som kan hjelpe det nye styret, men det er ingen forutsetning. Her kan alle bli medlem og så lærer vi sammen og av hverandre underveis, sier Kleppe, som understreker at dette ikke

må bli en gentlemen`s club, og at flere jenter er ønskelig.

Som medlem har du tilgang til utstyr og veiledning, og det eneste som trengs for å sette i gang er ingredienser, som medlemmene selv må sørge for. Det planlegges også kurs og seminarer etterhvert, hvor alle er velkomne.

Vedtekter og medlemskap

Vedtektene til ølbryggerlauget sier at de skal fremme utbredelsen av en sunn drikkekultur, bygd på gamle norske og kontinentale tradisjoner og skikker, og jobbe for en høy faglig og håndtverksmessig standard blant klubbens medlemmer.

- Small quantity, high quality, er klubbens motto, smiler Kleppe.

Framtidige medlemmer finner alt de trenger av informasjon på hjemmesiden til Studentorganisasjonen i Bodø og på Bodø Akademiske Ølbryggerlaug sine facebook-sider.