Ventus magasin: utgave 2, årgang 7

Publisert 04.12.2013 av Ole-Fredrik Lambertsen. Endret 04.12.2013.
Les utgaven her.