UiN-studenter minst fornøyd i landet

Publisert 03.02.2014 av Vetle Nielsen. Endret 06.02.2014.

Førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Nordland (UiN) har de minst fornøyde studentene i landet.

Det er studiebarometeret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som viser dette. Det er første gangen man har målt hvor fornøyde norske studenter er med sine utdanningsløp. Undersøkelsen er sendt ut til i alt 56.000 studenter på landsbasis, og resultatet av dette ble publisert på en egen nettside mandag.

Det er bachelorprogrammet til førskoleutdanningen ved UiN som får lavest score av samtlige utdanninger.Studentene ga utdanningen 2,2 på en skala fra 1 til 5. Det gir en solid bunnplassering til heltidsstudiet ved UiN.

Åpenhjertig
Misfornøyd

Studentleder Bjørn-Åge Nilsen liker ikke resultatene som kom frem i studiebarometeret.

Skalaen gir et inntrykk av om studentene mener studiet er bra nok i forhold til egne forventninger. Til sammenligning er gjennomsnittet for alle barnehagelærerutdanninger i landet på 4,0.

- Jeg er ikke overrasket over dette. Det begrunner jeg med klager som har kommet fra studenter, forteller Bjørn-Åge Nilsen, studentleder ved UiN.

Den samlingsbaserte scoren for førskoleutdanningen er på 2,3 poeng. Det beskriver studentlederen som hårreisende.

- Vi er rett og slett nederst av samtlige. Vi krever en grundig evaluering av kvaliteten på studiet. Ut fra disse tallene så vet vi jo ikke om kvaliteten er god nok til at vi kan ha disse utdanningene, konstaterer han.


- Aldri morsomt å se

Rådgiver og studieveileder ved profesjonshøgskolen, Gisle Pettersen, likte heller ikke resultatene som kom frem i undersøkelsen.

- Det er aldri noe morsomt å se sånt. Vi er nødt til å bruke det som et utgangspunkt for å bli bedre. Vi har satt oss inn i undersøkelsen og har et klart bilde av hva som er årsaken til at vi kommer ut med en så lav score, sier han.

Ønsker dialog
Ønsker dialog
Studieveileder og rådgiver på profesjonshøgskolen, Gisle Pettersen, håper studentene tar kontakt om de er misfornøyde med studiet.

Han forklarer at profesjonshøgskolen har egne undersøkelser som viser det motsatte av resultatet fra Nokut. 

- Midtveisvurderingen i oktober fra den klassen var veldig bra. Den går også nøyere inn på hva de mener er bra og dårlig ved studiet, sier han. Han forteller videre at studentforeningen til førskolelærerstudentene, Prostud, kun har fått inn to klager fra egne studenter. Disse handlet kun om eksamen.


Lav svarprosent

SOB-styret reagerer på at svarprosenten på undersøkelsen er generelt lav blant alle studieprogrammene ved UiN.

- Det er vanskelig å vite hva man kan legge i disse resultatene. Hvordan kan vi vite at svarprosenten er god nok til å få rett resultat? Dette er ikke bra overhodet, sier Arnfinn Storsveen, informasjonsansvarlig i SOB.

Studentlederen har fått en mulig forklaring fra studentene om hvorfor førskole-studentene er misfornøyd.

- Klager fra studentene viser at de har blitt lovet en annen utdanning på forhånd. Det er inntrykket jeg har fått fra dem. Det må en evaluering til for å se hvordan løpet deres er lagt opp. Det viser jo disse tallene ganske tydelig, sier Nilsen.


Dårlig kommunikasjon

Både Storsveen og Nilsen er enige om at informasjonsflyen internt på Universitetet er for dårlig. De tror at informasjonen om undersøkelsen har vært så lav i forkant at et fåtall av studentene derfor har visst om den.

- Man må se på informasjonskanalene på huset her. Det er bare SOB som aktivt har prøvd å få studentene til å delta, mens UiN ikke har gjort det tilstrekkelig nok. Vi er altfor dårlig på kommunikasjon her, sier studentlederen.

De tror ikke studentene som ikke har svart er mer fornøyd enn resultatet tilsier.

- Det er feil at de som ikke har svart er fornøyd. Tvert om, mener de.