- Studentene skal trives best mulig

Publisert 06.02.2014 av Vetle Nielsen. Endret 06.02.2014.

Profesjonshøgskolen tar tilbakemeldingene fra førskolelærerstudentene på alvor.

Ønsker dialog
Studieveileder og rådgiver på profesjonshøgskolen, Gisle Pettersen, håper studentene tar kontakt om de er misfornøyde med studiet.

Mandag ble det kjent at studentene ved bachelor i førskolelærerutdanning ved Universitetet i Nordland (UiN) er de minst fornøyde i landet. Det kom frem i studiebarometeret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Til sammen 56.000 studenter nasjonalt har fått tilsendt undersøkelsen, og rangert studiet sitt på en skala fra én til fem. Førskolestudentene ga utdanningen sin en snittkarakter på 2,2. Det er ikke studieveilederen ved profesjonshøgskolen fornøyd med.

- Det er aldri noe morsomt å se sånt. Vi er nødt til å bruke det som et utgangspunkt for å bli bedre. Vi har satt oss inn i undersøkelsen og har et klart bilde av hva som er årsaken til at vi kommer ut med en så lav score, sier Gisle Pettersen, rådgiver og studieveileder på Profesjonshøgskolen ved UiN.

Han legger vekt på at ferdigutdannede førskolelærere har en veldig viktig jobb i samfunnet.

- Vi har selvfølgelig et mål om at studentene skal trives best mulig. Det må det ikke være noe tvil om. Det er viktig å huske at disse studentene skal ut i et av de viktigste yrkene vi har. Det er helt avgjørende både for dem og oss at studiet er godt, fortsetter han.


Åpenhjertig
Misfornøyd

Studentleder Bjørn-Åge Nilsen var ikke fornøyd med resultatene fra Nokut sitt studiebarometer.

Har egne evalueringer

Studentleder Bjørn-Åge Nilsen var ikke fornøyd med resultatene fra Nokut sin undersøkelse. Han beskrev bunnplasseringen som hårreisende.

- Vi er rett og slett nederst av samtlige. Vi krever en grundig evaluering av kvaliteten på studiet. Ut fra disse tallene så vet vi jo ikke om kvaliteten er god nok til at vi kan ha disse utdanningene, uttalte han tidligere til Ventus.

Pettersen forteller at de allerede har evalueringer av sine egne studier.

- Vi har egne undersøkelser som studentene svarer på. Midtveisvurderingen i oktober fra den klassen var veldig bra. Den går også nøyere inn på hva de mener er bra og dårlig ved studiet, sier han. Han forteller videre at studentforeningen til førskolelærerstudentene, Prostud, kun har fått inn to klager fra egne studenter. Disse handlet kun om eksamen.

Nilsen reagerte videre på den lave svarprosenten på undersøkelsen. Det har Pettersen også lagt merke til, men mener likevel disse studentene må blir hørt.

- Det er en snever gruppe som har svart på denne undersøkelsen, men det betyr ikke at vi ikke må ta disse svarene på alvor. Sånne evalueringer gjør oss bare bedre, påpeker han.


Ønsker dialog

Pettersen forteller at profesjonshøgskolen først og fremst har kontakt med studentene gjennom Prostud. Det er de som har videre kontakt med hele studentmassen på profesjonsutdanningene.

- Vi har en god dialog med Prostud og pedagogstudentene. Når de engasjerte sier at de ønsker at noe skal bli bedre, så blir de hørt. De er i sin fulle rett til å si ifra om det er noe de er misfornøyd med, og det gir samtidig oss muligheten til å bli enda bedre, sier han.

Rådgiveren har et ønske om at studentene skal ta mer initiativ til å ta opp ting de ønsker å forbedre, og ikke bare snakke innad i klassen om mangler og feil.

- Det burde være i både våres og studentenes interesse å forbedre studiet og skape et godt omdømme. Det hjelper ikke at de holder misnøye internt. Da er det bedre at studentene tar kontakt med oss direkte eller med Prostud. Det er viktig at studentene er engasjerte i foreningene, for da er det lettere å bli hørt, sier han.