Ventus magasin: utgave 1, årgang 8

Publisert 17.02.2014 av Ole-Fredrik Lambertsen. Endret 17.02.2014.

 Les utgaven her.