Statsministeren besøkte UiN

Publisert 26.03.2015 av Julie V. Henriksen. Endret 26.03.2015.

Onsdag formiddag kom Erna Solberg på besøk til Universitetet i Nordland. Hun snakket med studenter som går havbruk ved universitetet, møtte ansatte og fikk omvisning på Campus området.

På bildet: Rektor ved UiN, Pål Pedersen, Ordfører Ole-Henrik Hjartøy og Statsminister Erna Solberg

Hva synes du om nåværende campus?
- Jeg synes det er veldig fint og synes særlig at biblioteket er fantastisk flott. Jeg har jo ikke vært her siden 2007/2008 etter at jeg åpnet studentåret. Men man ser jo helt klart at dere har et hjerte i midten (biblioteket), og dette skaper et helt annet miljø.

Solberg holdt også tale. Her fortalte hun om en enorm økning i antall studenter og at Nordland er en landsdel som har en stor økonomisk framgang. Hun forteller at veksten er større i Nordland enn i resten av landet totalt. Hun mener kunnskap, forskning og innovasjon er tre viktige variabler, og derfor er universitetet i Nordland viktig.

Hun forteller at det er sterkere økonomisk vekst i Nordland på grunn av fisk og havbruk, og Universitetet har de ti siste årene stor økning i antall studenter. Regjeringen har derfor gitt klarsignal til UIN om videre utbygging av universitetet. Hele 2600 kvm skal utbygges og det kommer til å koste 205 millioner kroner.

- Jeg tror det blir bra. Det er viktig å huske at flere kommer til å ta studier enten direkte som førstegangs-studenter eller videre utdanning når de er voksne. Det betyr at i et regionalt perspektiv er universitetene sentrale, og kompetansemiljøene de har er verdifulle. Tilbudet om denne type kunnskap og kompetanseutvikling er svært viktig, særlig for næringslivet og forskningsvirksomheten.

Under besøket var hun også innom biblioteket og snakket med elever som går havbruk ved UIN. Fiskerinæringen i Norge står for mye av inntektene i landet og Solberg mener det er viktig å ha fokus på forskning og innovasjon innenfor havbruk. Under sitt besøk i Bodø, skal hun også delta på årsmøtet for Fiskeri og havbruksnæringens landsforening.