Når skal studentene tas på alvor? Og når skal studentene ta sine medstudenter på alvor?

Publisert 29.11.2016 av Crister Næss.

Dette leserinnlegget er skrevet delvis før jeg ble en del av Studentforeningen Inter og delvis etterpå. Jeg setter selvfølgelig noen ting veldig på spissen, men det gjør jeg i håp om at det skal skape litt engasjement og for å provosere fram noen meninger og tanker. Om du er enig med meg er det bra, er du uenig med meg er det bare enda bedre. Det er det som er så fint, vi kan være uenige og vi kan diskutere, for det er det som er nøkkelen til framgang.


Jeg startet å studere på Universitetet i Nordland, eller Nord Universitet som det heter nå, høsten 2015. I starten var Bodø studentby like ukjent for meg som den er for dagens studenter, og kjennskapen til hvordan studentpolitikken var nok litt mangelfull. Jeg så etter en stund på facebook-siden til STUN at det skulle holdes Studentting 18.11.2015. Altså dagen etter at jeg oppdaget det. Litt i seneste laget, og det virket dessverre som om dette ikke bare gjaldt meg.

Fra tidligere har jeg vært noe engasjert i studentpolitikk i Trondheim, så jeg er godt vant og bortskjemt fra det som anses som Norges beste studentby. Attpåtil var jeg så heldig at jeg var del av, og vitne til, Norges råeste (?) studentforening, STØH. (Sjekk dem ut, forhør deg litt rundt, så skjønner du hva jeg mener).

Når jeg så dette innlegget om generalforsamling ikke når ut, så må man tørre å stille noen spørsmål. - Hvor er sakspapirene? Hvor er møte innkallelsen? Hvordan kan jeg bli en del av dette og påvirke i ulike retninger?

Først og fremst vil jeg bare påpeke at har savnet synlighet og tilstedeværelse fra studentorganisasjonen generelt helt fra første dag på universitetet. Jeg synes det er rart og alarmerende at engasjementet er så lavt, og at det er så lite åpenhet. Hvor er for eksempel kontrollkomitéen? – Hvordan kan man kontrollere at det ikke er underslag, MVA-svikt og riktige fordelingsnøkler for pengene som fordeles?

Men jeg er kanskje bare bortskjemt med en velfungerende studentforening fra tidligere, ikke vet jeg.

I dag sitter jeg som fag- og kvalitestansvarlig i Studentforeningen Inter, som er studentforeningen på fakultet for samfunnsvitenskap. Det visste du kanskje, men det er nok dessverre større sannsynlighet for at du ikke vet det om du er tidligere student eller ikke er første års student. Studentforeningene ved enkelte fakultet er nemlig ganske usynlig, men det prøver vi å gjøre noe med i Inter i dag.

Hvorfor må du lete deg i hjel for å finne ut hvilke aktivitetstilbud som finnes på universitetet? Faglige prestasjoner henger tett sammen med aktivitetstilbud, det er vitenskapelig bevist. Har du stilt deg selv noen slike spørsmål?

Dette innlegget som du leser nå var egentlig et helt annet innlegg fra mine første måneder på universitetet og hardt skyts var i stor grad rettet noe uberettiget i feile retninger, og det beklager jeg til dem det gjelder. Men mye er fortsatt aktuelt, så jeg har valgt å skrive det litt om for å se om det kan by opp til litt engasjement. Originalutkastet diskuterer jeg gjerne over en kopp kaffe, eller sender på mail til deg om det er interessant.

Så hva er fortsatt aktuelt i dag?

”Studenttinget, eller bare tinget, er et beslutningsdyktig allmøte for alle studentforeninger og Studentorganisasjonen hvor alle studenter har tale- og møterett. Mellom studentorganisasjonens årsmøte er studenttinget det høyeste demokratiske organet for studentene ved Universitet i Nordland”.

Dette som står skrevet om Studentinget fant jeg på internettsiden til universitetet. Slik ordlyden i dette fremstå, forstår jeg det som at alle studenter har talerett. Om dette skal fungere demokratisk, tenker jeg umiddelbart at absolutt alle studenter burde få muligheten til å stille opp her og stemme? En felles semesteravgift bør reflekteres i en felles medlemsavgift som gir stemmerett i et felles organ. Jeg kan si hva jeg mener, men jeg får ikke noe påvirkningskraft i selve tinget? Dette er litt innviklet, så jeg forstår godt om du faller av lasset nå, det har jeg gjort flere ganger selv og spesielt som ny student.

Jeg har flere ganger slitt med å finne vedtekter for SOB (tidligere STUN) eller noen av de andre studentorganisasjonene, så jeg hadde egentlig ikke snøring på hvordan organisasjonen er bygget opp eller hvordan man kan ha innflytelse.

Jeg leste videre på STUN sine sider, og ser at det kun er representanter fra de ulike studentforeningene som har stemmerett? - Kan dette virkelig være riktig tenker jeg da?

Hvordan kan et lite antall av studentene i Bodø avgjøre hvordan og hva som er best for samtlige studenter? Har du sett noe til muligheten for å velge representanter til studentforeningen «Inter», eller sett noen kanal for å påvirke hvilke saker de tar opp på Studenttinget?

Det er mulig det foregår valg, at det gjøres interne utskiftninger i foreningenes styrer og at det gjøres merkelige generalforsamlinger på merkelige tidspunkt uten at jeg har fått det med meg. Men hva er grunnen til deg? Burde det ikke da også gjøres en vesentlig større innsats for å bli synlige og engasjere studentene?

Jeg forstår den grunnleggende demokratiske tankegangen bak Studenttinget. Kort forklart: demokratisk valgt representant fra din studentforening, som stemmer på vegne av alle studentene under fakultetet ved Studenttinget. Modellen er i teorien demokratisk, men er den det i praksis? Er ikke dette en veldig unødvendig omvei, som legger hindringer for medbestemmelse?

Så fra en sak til en annen, hva tenker du om semesteravgiften din? Hvor ofte hender det at du betaler, la oss si 815 kroner, på butikken uten å vite hva du får?

Min semesteravgift er på kr 815,- (mulig den er endret nå?)

- Derav går kr 530,- til Studentinord.

- Kr 265,- til avgift til KOPINOR.

- Kr 20,- til SAIH.

Jeg lurer da på hva disse 530 Studentinord-kronene går til? Hvilken mulighet har studentene til å påvirke hva disse pengene går til?

Ingen steder finner jeg på Studentinord sine sider hvordan disse pengene disponeres? Finnes det et budsjett, og hvordan vedtas det?

Fra Handelshøyskolen i Trondheim er jeg bortskjemt med å vite nøyaktig hva hver eneste krone går til. Jeg betalte semesteravgift, og har mulighet til å møte på generalforsamling for å stemme over budsjett og diskutere tidligere regnskap. Om studentene er uenig i bruken av pengene i studentorganisasjonen, så blir heller ikke budsjettet vedtatt og en ny generalforsamling gjennomføres eller endringer blir vedtatt på generalforsamlingen. Dette gir samtlige studenter rett til medbestemmelse. Om man møter opp eller ikke, er opp til en selv.

Ble dette valgt på Studenttinget, uten at samtlige studenter hadde mulighet til å møte opp og stemme?

Jeg kritiserer ikke studentorganisasjonen direkte, så vær vennlig å ikke misforstå, for jeg beundrer alle som gjør en jobb for studentene. Men jeg stiller enkelt og greit spørsmål til organiseringen av hele student-bodø. Dette burde ikke være nødvendig. Enhver student i Bodø burde enkelt kunne sette seg inn i dette, og finne all denne informasjonen på en enkel måte. - Vedtekter, organisasjon, valg og budsjett burde være tilgjengelig for alle studenter.

I dag har jeg et litt annet syn på det, fordi jeg har gjort meg til kjenne med SOB og de som har jobbet der gjennom flere diskusjoner. Så jeg forstår at dette ikke bare er deres feil. Frustrasjonen deles nok av flere.

Som kjent ble det sammenslåing av universitetet til et nytt stor-universitet, og med det blir det desto viktigere at vi kan være med å bestemme hva pengene våre blir brukt til. Høgskolen har jo eksistert i flere tiår her i Bodø, så dette burde vært på plass..

I løpet av den tiden som jeg har engasjert meg i studentvelferd her på Universitetet har vi det blitt gjort mye for å få ting til å skje. Det ønsker jeg å berømme de det gjelder for, enten det er SOB eller noen andre. Hyppigere dialoger med ledelsen på fakultet, og at studentene har satt hardt mot hardt har hatt en effekt. Det er givende og interessant, men veldig mange problemstillinger har gjenstår fremdeles. Kjenner du igjen noe av dette?

1. Om Studentinord får 530,- fra hver student, kan vi ikke forvente at de svarer på telefonen eller behandle boligsøknader for studenter som sårt trenger et sted å bo? Det er for dårlig.

2. Nord Universitetet brukte enorme penger på sjokolade(!!?!) i 2015, hvorfor går ikke disse pengene direkte til studentforeningene istedenfor? Fortjener ikke studentene bedre fadderordning og mer ressurser så vi kan tilby studentene våre et bedre og bredere aktivitetstilbud?

3. Hvordan fordeles pengene til studentforeningene og ulike arrangement, og hvordan kan dette reguleres? Er det den økonomiske foredelingsnøkkelen rettferdig?

4. Når skal Nord Universitetet forstå at beste markedsføring for skolen er fornøyde studenter og godt studentmiljø? Det er veldig dårlig reklame når universitetet stadig dukker opp i avisene fordi kvaliteten på studiene er for dårlig og studentene neglisjeres til fordel for forskning og fakultetenes egeninteresse. Det gagner ingen….

Hvordan universitetet jobber kan jeg ikke uttale meg for sterkt om, dessverre. Men studentene virker tilsynelatende å være en ubetydelig brikke i et mye større spill om kampen for å få større tildeling av forskningsmidler. Slik finansierer studentene at foreleserne kan drikke kaffe, reise på seminarer og forske på det som interesserer dem. Studentene lider av dette, og resultatet blir misfornøyde studenter som går til media og klager over dårlig studiekvalitet, som igjen betyr elendig reklame for universitetet og studentenes egen utdanning. Forstår ikke man at dette er en unødvendig dårlig runddans som ender i at dere gjør dere selv en bjørnetjeneste når dere drar på ferie til Kina istedenfor å være tilgjengelig for studentene?

Studenter – SKJERP DERE!

Min jobb som fagansvarlig er å hjelpe studentene til bedre fagkvalitet, og på den måten forhåpentligvis bidra til bedre reklame for universitetet. En jobb som helt klart er utfordrende. Man skal ikke legge skjul på at jobben som engasjert student er langt fra glamorøs, men de fruktene det bærer for framtiden kan blir svært så glamorøse. Gjør et raskt google-søk og sjekk ut hvordan verv påvirker dine muligheter i jobbmarkedet, så kan det kanskje være du blir litt interessert også! Jønsker å diskutere viktigheten av jobben de i studentforeningene gjør, for det er helt seriøst veldig viktig.

Studentforeningene gjør sitt beste for å gjøre studentmiljøet bedre, og det er frivillig arbeid fra engasjerte sjeler som legger grunnlaget for dette. Derfor respekterer jeg ALLE som gjør en innsats på vegne av studentene, inkludert de foreleserne som bryr seg! Men det er noen problemer med dette – nemlig at studentene selv må engasjere seg.

Unnskyld studenter, men jeg må dessverre si – SKJERP DERE!

For vi kan ikke bare legge skylden på foreleserne, det er ikke bare universitetet som har skylden. For at din studenthverdag skal bli bedre, så må du faktisk engasjere deg litt du også.

Jeg blir helt fra meg når jeg ser hvor få som møter til generalforsamling for Studenttinget. Det er helt horribelt at så mange studenter gi blanke F.. i hva som skjer der. Så la meg da spørre; hvordan tror du at studenthverdagen din skal bli bedre når du ikke gjør noe med saken?

Noen studenter er veldig flinke til å ta kontakt med oss i studentforeningene for å engasjere seg, men det er alt for få av disse studentene. Som nevnt tidligere har jeg opplevd et yrende studentliv i Trondheim, kan vi ikke sammen få dette til i Bodø også? Det finnes mange av dere kantinepolitikere og lobby-studentpolitikere, men gjør alvor av det dere sier og få gjennomslag for all misnøyen! Engasjer deg litt da vel! Still som tillitsansvarlig, og send meg en mail med en liste over alt du er så himla misfornøyd med, slik at jeg faktisk kan ta tak i det. For uten at studentene tar emneevalueringer seriøst, sender oss klager på forelesere og forteller oss hva som kan bli bedre så er det ikke så mye vi kan gjøre med det helle. For verken jeg, SOB eller fakultetet ditt kan vite hvorfor du er misfornøyd med mindre du sier noe!

Hva skal til for at akkurat DU stiller til verv? Hadde ikke det vært fett å vinne valgkampen om et lederverv over tre andre motkandidater etter et par ukers kynisk valgkamp?! Mestringsfølelsen du får av det, den kan ikke beskrives!

Så hva skal vi gjøre? Skal vi brenne Nord Universitet flagg på campus, skal vi engasjere oss, eller skal vi gjøre som veldig mange gjør – bare gi blanke faen og satse på at ting ordner seg selv?

Valget er ditt, kjære medstudent, men jeg håper at du kommer og tar en kaffekopp med meg og diskuterer hva jeg kan gjøre for å bedre din studiekvalitet. Og jeg håper at du stiller noen kritiske spørsmål eller stiller til valg for et verv. Har du ikke hørt i forelesning at vi skal være kritisk og kildekritisk, eller? NEMLIG!